GDPR - OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Základní ustanovení

Ochraně osobních údajů věnujeme zvláštní pozornost. Vaše údaje zpracováváme pouze na základě zákonných ustanovení. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů slouží obsahuje informace o způsobu, rozsahu a účelech shromažďování a zpracování vašich údajů.

Správce údajů ve smyslu právních předpisů o ochraně osobních údajů je za Kolotoč Kašperské Hory, Pavel Oudes. Pokud budete mít otázky ke shromažďování, zpracování nebo používání vašich osobních údajů, obracejte se písemně na:

Pavel Oudes, Lerchova 296, Sušice II, 342 01.

IČ: 06580513

pavel@kolotockasperky.cz

2. Shromažďované a zpracovávané údaje

Během vaší návštěvy webových stránek www.kolotočkasperky.cz shromažďujeme a zpracováváme určité osobní údaje, které se vás týkají. Způsob, rozsah a účely tohoto zpracování údajů jsou:

Návštěva webových stránek / používání cookies
Využíváme soubory Cookies ke zjištění vašeho pohybu v na našem webu a to za účelem zlepšování prezentace naší služby. Většinou se jedná o Cookies, které se po skončení vaší návštěvy smažou.

Výjimkou je vaše opětovné rozpoznání při opakované návštěvě, čemuž se děje na základě informace z vaší IP adresy uložené v Cookies. Tyto informace nám slouží pouze k vylepšení našich stránek. 

Nastavení Cookies si můžete upravit ve vašem prohlížeči. Z technických důvodů se zaznamenávají následující údaje: 

 • typ a verze prohlížeče,
 • použitý operační systém,
 • webové stránky, ze kterých nás navštěvujete (Referrer URL),
 • webové stránky, které navštěvujete,
 • datum a přesný čas vašeho přístupu,
 • vaše (IP) adresa internetového protokolu.

 

Tyto údaje jsou anonymní. To zamená, že se ukládají odděleně od vašich případně uvedených osobních údajů a nejsou tak propojeny s vaší osobou. tyto informace používáme pouze pro vyhodnocení statistik návštěv a následnou optimalizaci webu.

Google Analytics
Pro přesnější statistiky návštěvnosti používáme analytickou službu Google Analytics od společnosti Google Inc.. 

Díky informacím z Cookies uložených ve vašem prohlížeči, můžeme provádět analýzu našeho webu.

Informace z Cookies jsou přenášeny do společnosti Google v USA, kde se ukládají. Stránky můžete prohlížet v anonymním režimu, který zkracuje IP adresy a tím je váš pohyb po našich stránkách anonymní.

Informace získané společností Google Inc. nejsou propojeny s jinými vašimi údaji z Google.

Pokud chcete zabránit jakékoliv evidenci dat, stáhněte a nainstalujte si doplněk pro váš prohlížeč z adresy: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Veškeré informace o sběru dat společnosti Google naleznete na téhle adrese: https://policies.google.com/privacy?hl=cz#products

3. Bezpečnost údajů

Naše webové stránky a další používané systémy jsou zajištěny technickými a organizačními opatřeními proti ztrátě, zničení, přístupu, změně nebo šíření vašich údajů neoprávněnými osobami.

Přístup k vašim údajům mohou získat výhradně spolupracovníci a zpracovatelé pro výkon administrativní a technické podpory při provozování aplikací potřebných k provozu webu. Jiným subjektům, je umožněn přístup jedině z důvodu plnění zákonných povinností.

Předávání dat mimo EU

Data jsou zpracovávána výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

4. Vaše práva

Máte právo na:

 • informaci o vašich osobních údajích
 • opravu
 • výmaz
 • omezení zpracování
 • stížnost.

 

Můžete vznést námitku proti zpracování vašich údajů. Mmáte právo na přenos vašich osobních údajů strukturovanou, strojově čitelnou formou.

Pro všechna uvedená práva se obracejte na kontaktní údaje správce. 

Právo na stížnost
Také máte právo podat stížnost u dozorového úřadu. Pro Českou republiku je to Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ), Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.